Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites

Privacy Statement

Iduet respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en ontvangers van haar nieuwsbrief. Iduet draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker van de website of ontvanger van de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen.

Iduet houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website. Hiermee kan Iduet haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Iduet te richten. Iduet zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Iduet aanwezige persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2 grondwet) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Iduet te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Iduet zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Iduet hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Iduet uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.